Vill du göra något
på någon annans mark?

Widko är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad som genom sökuppdrag och markförhandling hittar affärer mellan verksamhetsutövare och markägare.

Jag hjälper dig att hitta rätt mark för er verksamhet, med dialogen med markägaren, förhandling och upprättandet av rätt avtal.

Tjänster ⇓

mark för infrastruktur och förnybar energi

Markåtkomst | För infrastruktur och förnybar energi

Gemensamt för all infrastruktur är att den kräver utrymmen på eller under marken. Anläggningarnas ägare behöver få rådighet över marken genom att komma överens med markägaren och skriva hållbara avtal. Jag hjälper till med dialog, ersättningsfrågor och upprättandet av rätt avtal.

Läs mer: Markåtkomst för infrastruktur och förnybar energi

markförhandling vid bildandet av naturreservat

Markförhandling | För skyddad natur

Vid bildandet av naturreservat och andra områdesskydd där det allmänna förvärvar privat mark eller inskränker en markägares rådighet över marken är dialogen av yttersta vikt. Jag hjälper till med markförhandling och dialog för att skapa skyddad natur med nöjda markägare.

 

Läs mer: Markförhandling för skyddad natur och friluftsliv

lediga småhustomter

Sökuppdrag | Lediga tomter för småhus och industrimark

Runt om i Sverige finns det bortglömda tomter som inte någon byggt på. Det kan handla om avstyckade småhusfastigheter och detaljplanerade industritomter samt mark i bra lägen som kan bilda lämpliga fastigheter. Jag hjälper dig att hitta lediga tomter.

Läs mer: Lediga tomter för småhus och industrimark

åkermark med markupplåtelse

Markupplåtelser | Rätten att använda någon annans mark

Behovet av en fysisk plats behöver inte alltid tillgodoses genom fastighetsägande. Arrenden, nyttjanderätter, avtalsservitut, ledningsrätt och tomträtt är exempel på olika upplåtelseformer för dig som vill använda någon annans mark , mark du inte äger. Jag hjälper dig med rätt avtal.

Läs mer: Markupplåtelser – Rätt att använda någon annans mark

Om Widko

Widko markförhandling AB är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad som genom sökuppdrag och markförhandling hittar affärer mellan verksamhetsutövare och markägare.

Företaget drivs av Måns Widemark, lantmäteriingenjör, med flerårig erfarenhet av markförhandling, exploateringsfrågor, markförvaltning, lantmäteri och markupplåtelser.

Företaget har sitt säte i Skövde men verkar i hela Sverige med både privata och offentliga uppdragsgivare.

Måns Widemark

Måns Widemark

Lantmäteriingenjör