Markåtkomst för infrastruktur och förnybar energi

Samhället står inför stora utmaningar vad gäller underhåll av infrastruktur som kraftledningar, järnvägar och ledningar för vatten och avlopp. Samtidigt finns det stora behov av nya energikällor och nya sätt att distribuera och lagra energin. Solcellsparker, landbaserad vindkraft och vätgas tekniska lösningar som kommer tillgodose det behovet.

Anläggningarnas ägare behöver få rådighet över marken genom att komma överens med markägaren och skriva långsiktigt hållbara avtal. Jag hjälper dig med markåtkomst genom dialog, förhandling och upprättandet av hållbara avtal.

Stror solcellspark

Solcellsparker

För att täcka Sveriges behov av solel i framtiden räcker det inte med solceller på husens tak. Det kommer att krävas storskaliga markbaserade solcellsparker.

Beräkningar visar att cirka 15 000 – 25 000 hektar av Sveriges markyta behöver täckas med solcellsparker för att uppnå den optimala elmixen.

Solcellsparkerna i Sverige byggs här och nu.

Jag bidrar genom att lokalisera de bästa siterna och föra de initiala samtalen om markåtkomst med markägarna.

storskalig solcellspark
markåtkomst för kraftledningar och elnät
markåtkomst för kraftledningar och elnät

Kraftledningar

För att klara den gröna energiomställningen och den pågående elektrifieringen behövs det nya och upprustade elnät.

Där det nya elnätet ska fram krävs markåtkomst. Genom genom dialog, förhandling, fastighetsvärdering och rätt avtal får nätägaren rådighet över marken.

Jag hjälper nätägaren med markåtkomst, avtal och dialog med berörda markägare.

markåtkomst för järnväg

Järnväg

Det svenska järnvägsnätet är gammalt. Varje år investerar staten miljontals kronor i underhåll och kompletteringar av de befintliga järnvägarna.

Spåranläggningarna finns i regel på mark som ägs av Trafikverket, men långt ifrån alla åtgärder sker på den egna marken.

Jag bidrar genom servitutsavtal och avtal om tillfälliga nyttjanderätter för korrekt markåtkomst.

markåtkomst för järnväg
markåtkomst för vatten, avlopp och fjärrvärme
markåtkomst för vatten, avlopp och fjärrvärme

Vatten, avlopp och fjärrvärme

För att nya ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme ska kunna anläggas krävs markåtkomst genom ledningsrätt, nyttjanderätt eller servitut.

Jag företräder verksamhetsutövaren i kontakten med markägare och med markåtkomst, markförhandling och skaderegleringar vid utbyggnaden av infrastrukturen.

ledningar för fiber och tele

Fiber och tele

Enligt den svenska bredbandsstrategin ska hela Sverige till år 2025 ha tillgång till snabbt bredband. Utbyggnaden av fiber och mobilt bredband kräver markåtkomst för att säkerställa rätten att anlägga, bevara och underhålla ledningar och master.

Jag hjälper till med kontakten med markägare och myndigheter för att säkra markåtkomst för ert projekt genom nyttjanderättsavtal eller ledningsrätt.

ledningar för fiber och tele
markåtkomst för vätgasens infrastruktur
markåtkomst för vätgasens infrastruktur

Vätgas

De stora mängder energi som i framtiden kommer produceras av solcellsparker och vindkraft kan lagras och distribueras i form av vätgas.

Under kommande år behöver rörledningar (pipelines) och tankstationer för vätgas utmed landets vägar att anläggas.

Markåtkomst för vätgasens infrastruktur bygger på dialog och förhandlingar med berörda markägare. Jag hjälper er.

mark för infrastruktur och förnybar energi

Laddstationer

Utbyggnaden av infrastruktur för laddning av elbilar pågår för fullt längs med vägarna i Sverige.

Jag hjälper dig som vill arrendera mark för att uppföra laddstationer att hitta marken, kontakta markägaren och skriva hållbara arrendeavtal.

tomträtt och höjning av avgälden