Lediga tomter – sökuppdrag

Runt om i Sverige finns det bortglömda tomter som inte någon byggt på. Det kan handla om avstyckade småhusfastigheter eller industritomter samt mark som kan avstyckas för att bilda lämpliga fastigheter.
Jag hjälper dig som söker mark att hitta lediga tomter till salu. Vissa småhustomter har aldrig blivit bebyggda och somliga stora villatomter går att dela på och på det viset skapa en ny byggbar fastighet.

Många av landets kommuner säger att de har brist på ledig industrimark. Det stämmer. Men i många kommuner finns det glömda tomter eller tomter som inte helt byggts ut och där stora tomma markytor idag skulle kunna bilda nya mindre industrifastigheter.

Genom metodisk screening baserad på analyser av relevant geodata, fastighetsinformation och kartunderlag hittar jag marken där er verksamhet kan växa.
Hör av dig så berättar jag mer.

lediga tomter till salu

Lediga tomter för småhus

Den som önskar bygga ditt eget hus behöver en tomt att bygga på. Oavsett om det gäller ett fritidshus i fjällen eller en strandnära tomt på landsbygden behöver tomten uppfylla de krav som en småhustomt kräver.

Många mäklare och småhustillverkare marknadsför lediga tomter, men långt ifrån alla tomter kommer ut på marknaden.

Jag hjälper dig att hitta småhustomter till salu inom det geografiska område du är intresserad av och jag hjälper dig med de initiala markägarkontakterna.

lediga tomter till salu
industrimark till salu
industrimark till salu

Lediga industritomtrer

De företag som planerar en större etablering eller som söker industrimark att växa på har oftast bra koll på vilket läge som är bäst för det egna företaget.

Planlagda lucktomter och byggrätter som inte utnyttjas till fullo kan vara en stor resurs för den som letar efter lediga tomter avsedda för näringsverksamhet.

Jag hjälper den som letar mark för sitt företag och skapar kontakt med den som äger marken.

förtätningsanalys och gluggutredning

Förtätningsanalys

I Sveriges städer och tätorter finns det äldre detaljplaner som inte fullt byggts ut. Det kan handla om industrimark som inte används effektivt och om bostadstomter med för låg exploateringsgrad.

Genom en förtätningsanalys (gluggutredning) går det att effektivt hitta byggrätter och utreda potentialen i befintlig bebyggelse. Jag hjälper dig att hitta möjliga byggrätter.

Läs mer: Hitta byggrätter genom förtätningsanalys

förtätningsanalys och gluggutredning